banner_canis_1.jpg

PODMÍNKY PRODEJE A REZERVACE / CONDITIONS OF SALE AND BOOKING

Bez složené ZÁLOHY "smluvní pokuta pro případ neodebrání štěněte" je jakékoliv jednání o prodeji jen nezávazné a štěně může být prodané jinému zájemci. Záloha je nevratná, jestliže kupující dodatečně od koupě štěněte ustoupí. Záloha je určená na pokrytí nákladů vzniklých s dalším držením daného zvířete a na kompenzaci ztráty či odložení prodejní příležitosti.

Prodávající si ponechává právo bez udání důvodu odmítnout prodej kteréhokoliv štěněte zobrazeného na této stránce. Všechna štěňata jsou výhradně s průkazem původu. Štěňátka odcházejí do nových domovů očkovaná a čipovaná s Euro Pasem.

Odběr našich štěňátek je možný od 8. týdne věku.
Vždy upřednostníme zájemce, ktěří s námi budou udržovat trvalý kontakt a kteří nabídnou štěňátku tu nejlepší péči a budou se mu věnovat! 

Na oplátku nabízíme celoživotní chovatelký servis a poradenství.

English info:

Without consigning a deposit "contractual fine for the case of not taking delivery of a puppy" any dealing about selling is only null and the puppy can be sold to another buyer. The deposit is nonreversible, if a buyer additionally pull out of the buying the puppy. The deposit is destined for covering cost incurred with keeping of the puppy and for a worse compensation or postponement of selling matter.

Seller reserves the right to refuse the sale of any puppy from these web pages without free of reason. All puppies are entirely with a pedigree. The puppies go to their new homes vaccinated, chipped and with a Euro Passport.

Taking out our puppies is possible from 8th week of their age.

Breeder service is, of course, included.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one